Tuesday, 19 February 2013

AMALI 3


AMALI 3

Soalan amali 3: Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)> Sesuatu ujian ialah dengan menyediakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). JPU yang dikenali
sebagai “Test Blue Print” dan “Test Specification” adalah merupakan satu matriks yang terdiri
daripada dua paksi: paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras Kemahiran” (melintang).

> Maklumat yang perlu ada dalam JSU

 • Kandungan Ujian yang berupa topik-topik pelajaran.
 • Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.
 • Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.
 • Bentuk Ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain.
 • Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
 • Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % - 80%

Pentingnya Jadual Penentuan Ujian
 • Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.
 • Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
 • Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.
 • Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.
 • Memberi panduan untuk membentuk format ujian.
 • Memberi panduan untuk membentuk soalan.
 • Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.
 • Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.
 • Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain.PEMBINAAN JSU DAN JADUAL PENGAGIHAN SOALAN (JPS)


Pembinaan JSU dan JPS mengikut kumpulam Pembinaan JSU dan JPS secara individu0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll