Sunday, 24 March 2013

RUJUKAN


Mokhtar Ismail. (2009). Pentaksiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lee Shok Mee & Mok Soon sang. (1989). Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: KUMPULAN BUDIMAN SDN. BHD.

Yap Yee Khiong, Wan Chwee Seng, & Ismail Abu Bakar. (1989). Pengukuran dan penilaian dalam Pendidikan. Selangor:Longman Malaysia.

Mahani Razali, Ramlah Jantan, & Shahabuddin Hashim. (2003). Psikologi Pendidikan.            Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Melissa Kelly. (2013). Bloom’s Taxonomy in the Classroom. Retrieved Mac 4, 2013,        from http://712educators.about.com/od/testconstruction/p/bloomstaxonomy.htm

Tuan Jah Tuan Yusof & Faridah Nazir. (2012). Pentaksiran bahasa Melayu sekolah rendah.Selangor:
Penerbitan Multimedia.

See Ngeah Ng. (1991). Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.


Yahya Othman. (2005). Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional

0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll