Saturday, 16 March 2013

AMALI 10


AMALI 10
Soalan amali 10: Penilaian aktiviti bahasa (Pilih satu aktiviti bahasa sahaja)
-sajak
-ceramah
-syarahan


SAJAK 

Pembinaan SajakCERAMAH

Contoh Instrumen Penilaian Ceramah
SYARAHAN


PEMBINAAN INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITI BAHASA (SYARAHAN)-Bina Sendiri


0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll