Monday, 11 February 2013

AMALI 2


AMALI 2
Soalan amali 2: Membina soalan Bahasa Melayu mengikut aras Taksonomi Bloom dan Domain.


Definisi: Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005) Taksonomi merupakan kajian tentang prinsip, peraturan dan amalan dalam pengelasan organisme berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organisma tersebut.

Mokhtar Ismail (2009) menyatakan Taksonomi sebagai satu sistem mengklasifikasikan benda-benda atau satu skema berbentuk hierarki untuk mengelaskan sesuatu fenomena. Dalam bidang pendidikan pula Taksonomi ditakrifkan sebagai satu model yang biasa digunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan.

·         Taksonomi tersebut berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti pengetahuan, kesikapan dan psikomotor.
·        Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.
·      Selain itu, Taksonomi Bloom juga bercorak hierarki iaitu tahap rendah kepada tahap yang tinggi. Oleh itu, soalan yang dibina adalah dipelbagaikan mengikut aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.Pembinaan Soalan Mengikut Aras Taksonomi Bloom

Pembentangan amali 2 telah dilaksanakan mengikut kumpulan masing-masing. 
SET SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF YANG TELAH DIBINA MENGIKUT ARAS TAKSONOMI BLOOM0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll