Thursday, 31 January 2013

BERKENALAN DENGAN BMM 3103

Subjek BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ialah salah satu subjek yang perlu dipelajari oleh para pelajar PISMP Semester 5. BMM 3103 berkisarkan tentang Pentaksian Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kursus ini merangkumi konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian, Taksanomi Bloom dan Domain Kognitif, Jadual Spesifikasi Ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu serta jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu. 

0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll