Wednesday, 6 February 2013


TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

·         Pentaksiran
·         Pengujian
·         Penilaian
·         Perkaitan antara pentaksiran, pengujian dan penilaian


Terdapat beberapa ciri-ciri pentaksiran yang baik iaitu:
  1. Skor yang tinggi darjah kesahan.
  2. Skor yang tinggi darjah kebolehpercayaan.
  3. Keobjetifan.
  4. Kebolehtadbiran.
  5. Kemudahtafsiran.
  6. Menyeluruh.


Terdapat banyak lagi maklumat tentang pentaksiran bahasa Melayu yang boleh diketahui seperti berikut:

Pengujian,pentaksiran,penilaian from atraxtra88

RUJUKAN
Tuan Jah Tuan Yusof & Faridah Nazir. (2012). Pentaksiran bahasa Melayu sekolah rendah. Selangor:
        Penerbitan Multimedia.
See Ngeah Ng. (1991). Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Yahya Othman. (2005). Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional

0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll