Monday, 25 February 2013

AMALI 5


AMALI 5
Soalan amali 5: Membina alatan penilaian ujian kefasihan, ujian kemajuan, dan ujian bakat
UJIAN KEFASIHAN

  • Ujian kefasihan merupakan sejenis ujian yang diberi setelah kursus tamat dan tujuannya ialah untuk menilai hasil pengajaran
  • Ujian ini dijalankan untuk menilai kemajuan murid dalam pelajarannya dan juga untuk mengukur pencapaian murid secara menyeluruh.
  • Ujian ini bertujuan untuk menentukan setakat mana pelajar telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan.
  • Ujian ini menilai kebolehan umum pelajar terhadap bahasa yang dipelajari dan tidak berdasarkan sesuatu isi pelajaran.
  • Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.UJIAN KEMAJUAN
  • Satu ujian yang menentukan kemajuan pelajar dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka.
  • Satu jenis ujian yang ringkas dan hanya untuk kegunaan kelas sahaja. 
  • Hanya sesuai dinilai oleh guru kelas sahaja. Ujian ini mestilah berdasarkan objektif pengajaran, program pembelajaran yang telah diikuti dan pengetahuan yang ingin diuji.

Ujian Kemajuan 


UJIAN BAKAT
  • Satu ujian mengesan bakat seseorang dalam  pelajaran dan mengusai kemahiran bahasa asing.
  • Ujian ini melibatkan data-data bahasa yang artifical seperti mengandungi unsur fonetik, tatabahasa, perbendaharaan kata dan sebagainya.


0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll