Wednesday, 6 March 2013

AMALI 8


AMALI 8
Soalan amali 8: Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja.


Definisi: Menurut Abd Rahman Abd Rashid (1996) kertas kerja merupakan hasil kerja tentang sesuatu yang dicatat atau ditulis untuk dikemukakan kepada sesebuah kumpulan atau orang ramai dalam satu bengkel atau seminar.
 • Kerja kerja yang dilakukan haruslah dibentangkan untuk urusan lain seperti perancangan sesuatu projek, kajian dan penyelidikan sesebuah jabatan dan sebagainya.
 • Kertas kerja ditulis dengan tujuan mengutarakan penghujahan tentang alasan dan bukti.INSTRUMEN PENILAIAN MELALUI KERTAS KERJA
Kertas kerja yang baik hendaklah mengikut format penulisan kertas kerja yang betul. Berikut merupakan ciri-ciri penulisan kertas kerja yang baik.

Ciri-ciri Umum kertas kerja ceramah
 1. Tajuk
 2. Nama penceramah
 3. Nama institusi
 4. Abstrak (sinopsis/ringkasan)
 5. Pengenalan
 6. Perkaedahan
 7. Keputusan
 8. Perbincangan
 9. Rujukan
 10. Lampiran

Ciri-ciri Umum kertas kerja projek/kajian
 1. Tajuk
 2. Rasional
 3. Objektif/matlamat
 4. Jangka masa yang diperlukan
 5. Kumpulan sasaran
 6. Andaian-andaian halangan yang mungkin timbul semasa menjalankan kajian/projek
 7. Kewangan – perbelanjaan yang diperlukan
 8. Penubuhan jawatankuasa
 9. Menentukan jadual tugas
 10. Pelaksanaannya
Format Penulisan Kertas Kerja
 • abstrak
 • pengenalan 
 • objektif
 • petikan
 • senarai rujukan/bibliografi dan  nota rujukan
INSTRUMEN PENILAIAN MELALUI KERTAS KERJA (BORANG SENARAI SEMAK)

BIL
ASPEK            
Markah
1
Tajuk kertas kerja
2
Nama penulis dan institusi
3
Abstrak
4
Pengenalan kertas kerja
5
Objektif kertas kerja
6
Petikan
7
Senarai rujukan
8
Fromat dan cara menaip mengikut format0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll